• +(380)503950940
 • info@prima-school.com.ua
 • Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога 58/5
 • PRIMA-SCHOOL

  Перша міжнародна білінгвальна школа Одеси, яка навчає за двома програмами - Нова Українська Школа та Cambridge International Primary Programme (15 год/тиж)

  Виховання на цінностях та педагогіка партнерства

  В сучасному світі три важливі складові лягли в основу концепції педагогіки партнерства у нової української школи. Це — спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Педагогіка партнерства в умовах нової української школи передбачає спільну роботу учасників навчально-виховного процесу.
  Взаємодія батьків, вчителів та адміністрації школи, об’єднанні спільними прагненнями та цілями, є добровільними, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за підсумок.

  У приватної, міжнародній школі «Prima school»

  широко застосовуються методи викладання, засновані на взаємодії: соціальні, дослідницькі проекти, експерименти, ігри, групові завдання тощо. Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню громадського вміння.
  В школі «Prima school» використовується усе найкраще з українського та світового досвіду.
  Колектив школи орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні такі як чесність, гідність справедливість, турбота та повага до себе та інших людей. Соціально-політичні: демократія, свобода, культурне різноманіття, повага до рідної мови та культури, шанобливе ставлення до довкілля, патріотизм, визнання закону, солідарність та відповідальність.

  Ліцензії, сертифікати, дипломи

  PRIMA-SCHOOL